Kursy

ME310 

ME310 to międzynarodowy projekt edukacyjny, a w zasadzie cykl interdyscyplinarnych zajęć, oparty na kształceniu zespołowym przez rozwiązywanie problemów. Projekt powstał 40 lat temu na Uniwersytecie Stanforda i pierwotne skierowany był do studentów inżynierii i mechaniki (ME – mechanics and engineering). Z biegiem lat stał się projektem interdyscyplinarnym (łączącym wspólne wysiłki przyszłych inżynierów i designerów oraz studentów szkół biznesu) i międzynarodowym (łączącym w ramach sieci współpracy SUGAR kilkadziesiąt uczelni z całego świata, przy czym koordynatorem ME310 wciąż jest Uniwersytet Stanforda).

Product Development Project

Product Development Project jest kursem zapoczątkowanym i organizowanym od wielu lat na Aalto Design Factory wraz z partnerami z całego świata. PDP jest skierowany do studentów inżynierii, wzornictwa przemysłowego oraz szkół biznesu. Jednakże uczestnikami mogą być także studenci innych kierunków. Kurs oparty jest o metodyki: problem based learning oraz design thinking. Zagadnienia projektowe zlecane są przez przedsiębiorcę. Projekt obejmuje zazwyczaj fazy: planowania, przeglądu istniejących rozwiązań, tworzenia koncepcji, podejmowania decyzji oraz komputerowego wspomagania projektowania i rozwoju. Fazy projektu prototypowania, montażu i testowania są silnie związane z praktycznym doświadczeniem w uczeniu się.

Kreatywny Semestr Projektowy

KSP (Kreatywny Semestr Projektowy) to jednosemestralne zajęcia projektowe realizowane na poziomie centralnym Politechniki Warszawskiej. Podczas nich studenci I i II stopnia, wywodzący się z różnych wydziałów PW, realizują w zespołach zagadnienia projektowe, z których nie wynika jednoznaczne rozwiązanie. Zagadnienia projektowe zgłaszane są przez partnerów biznesowych i samorządowych. Do realizacji projektów wykorzystywane są między innymi metody pracy projektowej takie jak PBL (Problem Based Learning) oraz DT (Design Thinking).  Zajęcia te pozwalają studentom nabyć cechy wymagane obecnie przez pracodawców – tj. m.in. myślenie adaptacyjne, umiejętność pracy w zespole, zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, kreatywność, odwagę, uczciwość, przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy merytorycznej i rozwijaniu innych umiejętności miękkich.

KSP 2019 Regulamin

Pobierz plik (pdf, 1,58 MB)

UniStartApp

UnistartApp jest kursem organizowanym po raz drugi (wersja pilotażowa odbyła się w roku akademickim 2015/2016 przy innych założeniach) przy współpracy jednostek akademickich i firmy Orange. Skierowany jest głównie do studentów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Wydziału Elektrycznego, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Zarządzania. Kurs oparty jest o metodyki problem based learning oraz design thinking. Problemy, z którymi zmierzą się studenci pracujący w kilkuosobowych, interdyscyplinarnych zespołach zlecane są przez partnera biznesowego i/lub jednostkę samorządu terytorialnego. Nad wszystkim czuwać będą specjaliści w zakresie tworzenia aplikacji informatycznych oraz modeli biznesowych.

UniStartApp 2019/20 Regulamin

Pobierz plik (pdf, 1,44 MB)