Kreatywny Semestr Projektowy

KSP (Kreatywny Semestr Projektowy) to jednosemestralne zajęcia projektowe realizowane na poziomie centralnym Politechniki Warszawskiej. Podczas nich studenci I i II stopnia, wywodzący się z różnych wydziałów PW, realizują w zespołach zagadnienia projektowe, z których nie wynika jednoznaczne rozwiązanie. Zagadnienia projektowe zgłaszane są przez partnerów biznesowych i samorządowych. Do realizacji projektów wykorzystywane są między innymi metody pracy projektowej takie jak PBL (Problem Based Learning) oraz DT (Design Thinking).  Zajęcia te pozwalają studentom nabyć cechy wymagane obecnie przez pracodawców – tj. m.in. myślenie adaptacyjne, umiejętność pracy w zespole, zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, kreatywność, odwagę, uczciwość, przy jednoczesnym pogłębianiu wiedzy merytorycznej i rozwijaniu innych umiejętności miękkich.

Kurs KSP realizowany jest w 6-8 osobowych zespołach złożonych ze studentów różnych specjalności i pochodzących z różnych wydziałów. Praca każdego zespołu wspierana jest przez opiekuna, którym jest nauczyciel akademicki PW. Realizowany projekt obejmuje zazwyczaj fazy: planowanie, przegląd dostępnych rozwiązań, empatia, generowanie rozwiązań o charakterze innowacyjnym, podejmowanie decyzji, prototypowanie, testowanie i rozwój rozwiązania.

Począwszy od najbliższej edycji modyfikacji ulegnie formuła kursu. Kurs zostanie wzbogacony o około dwugodzinne warsztaty wspierające pobudzanie kreatywności i rozwój opracowywanych rozwiązań. Wśród warsztatów znajdą się między innymi (ostateczne propozycje przedstawione zostaną w pierwszym tygodniu zajęć):

 • Komunikacja z przedstawicielami partnerów biznesowych lub samorządowych,
 • Aspekty biznesowe,
 • Kreatywny czyli jaki?,
 • Frajda z programowania Arduino,
 • TRIZ czyli DT zza wschodniej granicy - elementy metodyki,
 • Druk 3D,
 • Socjologia w ramach empatii.

Zalety kursu KSP:

 • kurs przeznaczony jest dla każdego studenta PW, niezależnie na jakim kierunku czy wydziale studiuje (głównie dla studentów I - z dwóch ostatnich lat - i II stopnia studiów),
 • rozbudzenie pokładów kreatywności drzemiących w głębi umysłów uczestników,
 • prototypowanie z użyciem m.in. klocków Lego, platformy Arduino oraz druku 3D,
 • okazja do stworzenia unikalnego rozwiązania problemu zgłoszonego przez znane firmy i organizacje - do tej pory uczestnicy realizowali projekty dla firm, jednostek samorządowych, fundacji, takich jak: Encon Coster, Ernst & Young, Fanuc, PKN Orlen, Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji), PKO Finat, Polski Związek Niewidomych, PSE: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Red Bull, Saule Technologies, Siemens, THINKTANK, Urząd Miast st. Warszawa, Willson & Brown,
 • KSP za zgodą władz Wydziału PW może być uznany zamiast innego przedmiotu obieralnego, a włożony trud nagrodzony czterema punktami ECTS, a przede wszystkim satysfakcją z efektów pracy,
 • kurs jest pierwszym krokiem do wzięcia udziału w międzynarodowych projektach typu Product Development Project, ME310.
 • wspaniała, interdyscyplinarna przygoda, podczas której poznasz ludzi z innych wydziałów,
 • atmosfera swobodnej wymiany opinii,
 • możliwość poznania wykładowców PW od innej strony.

Wybrane zasady uczestnictwa w zajęciach:

 • kurs przeznaczony jest głównie dla studentów I (z dwóch ostatnich lat) i II stopnia studiów,
 • w pierwszej kolejności należy uzupełnić dane w formularzu http://ksppw.pl
 • uczestnicy kursu dzieleni są na interdyscyplinarne zespoły - podział ten następuje na początku edycji;
 • każdy zespół podejmuje wyzwanie, którym jest interdyscyplinarne i niejednoznaczne pod kątem rozwiązania zagadnienie:
 • część zagadnień pochodzi z przemysłu - są to rzeczywiste problemy, z którymi borykają się firmy partnerskie,
 • inne pochodzą od jednostek administracyjnych -  uczestnicy mają zatem szansę rozwiązania rzeczywistego problemu, również społecznego;
 • zaproponowane rozwiązanie zagadnienia zostanie przedstawione pod koniec semestru;
 • każdym zespołem opiekuje się doświadczony i z założenia kreatywny wykładowca z PW (opiekun zespołu).

Dodatkowe dokumenty:

Przykładowe plakaty z poprzednich edycji:

5_plakat pion3
grupa5
Klinika
Koncentrat
kreatywne miejsca pracy
KSPplakat
Plakat_Hydra

Zajęcia KSP są częścią zadania 33 "Kreatywny Semestr Projektowy", realizowanego w zakresie projektu  „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. www.nerw.pw.edu.pl

znaczek NERW 1