Przestrzeń

Przestrzeń DRIMn (Rektorska 4 III piętro ) jest dostępna dla każdego młodego naukowca!

Jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją sali, najpierw zapoznaj się z regulaminem udostępnienia przestrzeni w DRIMn, a następnie dokonaj rezerwacji. Pamiętaj, że twoje zgłoszenie jest ważne dopiero od momentu uzyskaniu potwierdzenia. W celu dokonania rezerwacji należy wypełnić formularz najpóźniej dwa dni przed planowaną datą wykorzystania pomieszczenia.

Lokalizacja

DRIMn mieści się na całym III piętrze CZIiTT PW, na którym znajdziemy m.in.: salę spotkań (3.01), dwie sale seminaryjne (3.20, 3.21), salę kreatywną (3.07), trzy laboratoria oraz najczęściej i najchętniej odwiedzany Open Space (3.12). Open Space to duże pomieszczenie, wyposażone m.in. w biurka, krzesła, kanapy, projektory, monitor oraz aneks kuchenny, które jest otwarte codziennie w godz. 7.00-22.00. Aby skorzystać z niego skorzystać, wystarczy wpisać się do zeszytu gości w sekretariacie ogólnym budynku (stanowisko zaraz przy wejściu do lobby).

Współpraca z DRIMn CZIiTT PW

Wszelkie działania podejmowane we współpracy z Centrum służą realizacji celów, z myślą o których powstał projekt pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej”, współfinansowany przez Unię Europejską. Z tego względu można nawiązać współpracę dotyczącą tylko wybranych przedsięwzięć, takich jak: realizacja projektów naukowych, prac dyplomowych, organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów, w ramach  których żadna ze stron nie będzie czerpać korzyści finansowych.

Każda organizacja aktualnie wpisana do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej może współpracować z nami na zasadach opisanych w Regulaminie Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców. Dzięki wpisaniu do Rejestru koła naukowe mają uproszczoną procedurę dostępu do zaplecza DRIMn, z którego mogą skorzystać, kontaktując się bezpośrednio z Działem Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców CZIiTT PW. Natomiast pozostałe jednostki, które są wpisane do Ewidencji stowarzyszeń studenckich, doktoranckich i pracowniczych Politechniki Warszawskiej mogą nawiązać współpracę z CZIiTT PW po wypełnieniu Formularza współpracy z Centrum.

Zaplecze

Zaplecze DRIMn udostępniane w ramach współpracy:

Pomieszczenia udostępniane na podstawie rezerwacji:

 • 3.01 – sala spotkań (20 osób, monitor, stół konferencyjny, krzesła)
 • 3.07 – sala kreatywna (max 50 osób, stoły, pufy, krzesła, kanapy, 2 projektory, monitor)
 • 3.20 – sala seminaryjna (24 osoby, stoły, krzesła, projektor)
 • 3.21 – sala seminaryjna (15 osób, stoły, krzesła, projektor)

Sprzęt laboratoryjny udostępniany na podstawie indywidualnych ustaleń dotyczących współpracy w ramach podpisanych porozumień i zgłoszonych projektów:

 • Laboratorium prac analityczno-symulacyjnych (sala 3.09) pozwala na prowadzenie analiz i symulacji z wykorzystaniem zintegrowanych systemów wspomagania prac inżynierskich. W laboratorium przygotowano 20 zestawów komputerowych zwiększonej wydajności wraz z oprogramowaniem wspomagającym prace inżynierskie, np. SolidWorks, CATIA v5, Inventor, CadSoft EAGLE itp. Pracownię zintegrowano narzędziem do zarządzania obrazami systemów operacyjnych.
 • Laboratorium technik prototypowania (sala 3.11, tzw. warsztat prototypowania) jest przeznaczone do prac prototypowych z wykorzystaniem urządzeń wspomagających typu drukarka 3D, skaner 3D oraz innych urządzeń elektronicznych, które umożliwiają samodzielne tworzenie złożonych układów elektronicznych. Zgromadzono tam drukarki 3D FDM: 3Novatica Gate – 4 szt., 3D System CubePro Trio – 1 szt., skaner ręczny ARTEC EVA M, zestaw elementów do prototypowania układów elektronicznych wraz ze sprzętem diagnozującym.
 • Pracownia wsparcia narzędziowego działań naukowo-dydaktycznych powiązana z laboratorium technik multimedialnych (sala 3.14) dostarcza środowiska komputerowe do wspomagania działań zespołów programistów chcących testować swoje aplikacje. Pracowania przeznaczona jest też do wsparcia przygotowania multimedialnych materiałów dydaktycznych. Zgromadzono tam stanowiska PC 6 szt. z oprogramowaniem: Adobe eLerning Suite Edu, Rhinoceros 5.0 Edu, Agisoft PhotoScan Std, Camtasia Studio, CadSoft EAGLE, CATIA v5, Office 2016 Prof. Przygotowano też jednostki do testów aplikacji 3D xBox One wraz z Oculus Rift DK2, System Intel Real Sense, kamerki GoPro, kamerki IP, SMI Eye Tracer Glasses 2, Drony DJI Phantom – 2 szt., moduły MindStorms LME EV3, NI myRIO 1900.
Procedura udostępnienia sali dla organizacji studenckich i doktoranckich PW
 1. Wypełnij formularz udostępnienia sali organizacji wpisanej do Rejestru uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej (Formularz udostępnienia sal CZIiTT – do pobrania)
 2. Prześlij wypełniony formularz najpóźniej na 4 dni robocze przed planowaną datą rezerwacji na adres mailowy: Marta.Siwicka@pw.edu.pl. W tytule maila wpisz: [DRIMn] Nazwa organizacji – rezerwacja dd.mm.rrrr.
 3. Otrzymaj mailowe potwierdzenie – rezerwacja jest ważna dopiero po otrzymaniu potwierdzenia dokonania rezerwacji.
 4. Uzyskaj akceptację materiałów graficznych i promocyjnych i zaproś społeczność akademicką na organizowane wydarzenie. Każde wydarzenie jest współorganizowane z Centrum i w związku z tym konieczne jest umieszczenie logotypu Centrum na materiałach promocyjnych. Aby uzyskać akceptację wykorzystania logotypu należy napisać na adres Tomasz.Turzynski@pw.edu.pl.
 5. Odbierz klucz w sekretariacie ogólnym Centrum w godzinach rezerwacji (tzw. portiernia).
 6. Pozostaw po sobie porządek w udostępnionej sali.
 7. Poinformuj społeczność akademicką o zorganizowanym przez siebie wydarzeniu i prześlij podsumowanie spotkania na adres Tomasz.Turzyski@pw.edu.pl.

Regulamin Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców

WDF Maker Space - DS Bratniak - regulamin i zasady już wkrótce