Nabory

Chcesz dołączyć do zespołu INFOX lub DRIMn? - napisz do nas wdf@pw.edu.pl

Oferty pracy:

REFERENT DS. TECHNICZNYCH

CENTRUM ZARZĄDZANIA INNOWACJAMI I TRANSFEREM TECHNOLOGII

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referent ds. technicznych
w wymiarze połowy etatu w Dziale Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

 

Wymagania konieczne:

 • min. wykształcenie średnie techniczne lub trwające studia inżynierskie;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu będącego w posiadaniu DRIMn, m.in. drukarek 3D, skanera 3D, dronów, urządzeń multimedialnych;
 • w zakresie opieki nad laboratoriami, w tym laboratorium komputerowym umiejętność obsługi komputerów oraz jego konfiguracji, w tym instalacje systemów operacyjnych wraz z oprogramowaniem, znajomość obsługi oprogramowania symulacyjno-analitycznego (CAD/CAM i inne);
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • chęć rozwoju osobistego, umiejętność nauki obsługi urządzeń i wdrażania nowych rozwiązań technicznych oraz szkolenie współpracowników, studentów i doktorantów z ich wykorzystania.

 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w naprawach i serwisowaniu sprzętu laboratoryjnego, elektronicznego, multimedialnego oraz komputerowego;
 • zdolności organizacyjne;
 • doświadczenie w prowadzeniu ewidencji sprzętu i wyposażenia jednostki;
 • znajomość programów i rozwiązań ułatwiających organizację pracy zespołu;
 • kreatywność, zaangażowanie;
 • umiejętność pracy z ludźmi (wsparcie studentów i doktorantów realizujących projekty
  w DRIMn);
 • wysoka kultura osobista.

 

Opis stanowiska pracy (główne obowiązki):

 • współpraca z kołami naukowymi, organizacjami studenckimi i doktoranckimi, Samorządem Studentów PW, Radą Doktorantów PW, Radą Kół Naukowych PW;
 • współpraca z administracją Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii;
 • opieka nad sprzętem będącym na stanie DRIMn (szkolenia użytkowników wykorzystujących sprzęt, okresowe przeglądy, przygotowywanie raportów z wykorzystania wyposażenia oraz zgłaszanie rozwojowych potrzeb sprzętowych w zakresie projektów realizowanych w DRIMn);
 • dokonywanie drobnych napraw i bieżącej wymiany części eksploatacyjnych (np. tonery, filamenty, baterie, utrzymanie sprawności sal i laboratoriów),
 • prowadzenie działań zabezpieczających wyposażenie DRIMn przed awariami wskutek niewłaściwego użytkowania sprzętu przez podmioty korzystające z przestrzeni;
 • prowadzenie ewidencji udostępnianego sprzętu oraz wykorzystywanego przez studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz pracowników w ramach realizowanych w Dziale zadań,
 • możliwy uzgodniony elastyczny harmonogram pracy ze wskazaniem na godziny popołudniowo-wieczorne realizacji powierzonych zadań;
 • wykonywanie innych zadań na polecenie Kierownika Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców.
 • wsparcie techniczne zadań realizowanych w ramach projektu Universities of the Future.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV i listu motywacyjnego) drogą mailową na adres:

wdf@pw.edu.pl

 w terminie do 02.10.2018 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922).

Zatrudnienie asystenta nauczyciela do programu ME310

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko asystenta nauczyciela do program ME310 realizowanego w ramach projektu "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca"

Asystenta nauczyciela

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko asystenta nauczyciela do programu Product Development Project (PdP) realizowanego w ramach projektu "NERW PW Nauka - Edukacja - Rozwój - Współpraca"