O nas

Warsaw Design Factory

Warsaw Design Factory to unikatowe miejsce na mapie Politechniki Warszawskiej. Marka została zbudowana na wieloletnich działaniach zespołu rektorskiego ds. innowacyjnych form kształcenia INFOX PW oraz Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Naszym celem jest budowa nowoczesnej innowacyjnej uczelni, interdyscyplinarnych, kreatywnych zespołów młodych naukowców w i pełni zaangażowanej kadry akademickiej. Kształcimy inżynierów przyszłości, globalnych innowatorów, którzy współpracują w międzynarodowych zespołach. Rozwijamy umiejętności dydaktyczne kadry akademickiej.

Od niedawna jesteśmy częścią światowej społeczności: sieci Design Factory Global Network (www.dfgn.org ) oraz sieci SUGAR (www.sugar-network.org )

Warsaw Design Factory pracuje w obszarach:

  • rozwoju nowoczesnych form kształcenia, podniesienia jakości procesu dydaktycznego oraz popularyzacji innowacyjnych form kształcenia w środowisku akademickim i otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • wsparcia najbardziej aktywnych i dynamicznych przedstawicieli świata młodej nauki Politechniki Warszawskiej zainteresowanych rozwojem innowacji,
  • stworzenia warunków pobudzających kreatywność, przedsiębiorczość oraz budowania networkingu, aby umożliwić wszystkim chętnym rozpoczęcie współpracy ze światem biznesu.

WDF:

  • interdyscyplinarne, krajowe i międzynarodowe programy edukacyjne (Kreatywny Semestr Projektowy, ME310, PdP, SQUAD, UniStartApp)
  • interdyscyplinarna przestrzeń kreatywna i laboratoria (analiz i symulacji, prototypowania, druku 3D, Arduino) dla młodych naukowców
  • wsparcie mentorskie i infrastruktualne projektów badawczych młodych naukowców
  • wsparcie merytoryczne i infrastruktualne interdyscyplinarnych prac dyplomowych,
  • warsztaty, szkolenia, konferencje, seminaria z zakresu przedsiębiorczości, nowych technologii i umiejętności miękkich,
  • Szkolenia Kadry w zakresie innowacyjnych form kształcenia

W skład zespołu  wchodzą osoby z różnych jednostek Politechniki Warszawskiej:

Banaszak Karolina (WIBHiIS, INFOX)
Bargieł Katarzyna (WGiK)
Dobrzyński Grzegorz (WT)
Gajda Michał (DRIMn CZIiTT)
Graniszewski Waldemar (WE, INFOX)
Kaleta Mariusz (WEiTI, INFOX)
Kleszczewska Katarzyna (WL, INFOX)
Kostrzewski Mariusz (WT, INFOX)
Kukiełka Krzysztof (WMchtr, INFOX)
Kurowska-Wilczyńska Kinga (DRIMn CZIiTT, INFOX) - Koordynator WDF
Luckner Marcin (WMiNI, INFOX)
Manujło Andrzej (DRIMn CZIiTT)
Olszewski Robert (WGiK, INFOX)
Pałka Piotr (WEiTI, INFOX)
Sierociuk Dominik (WE, INFOX)
Siwicka Marta (DRIMn CZIiTT)
Sobolewska Olga (WZ, INFOX)
Syfert Michał (WMchtr, INFOX)
Waszkiewicz Małgorzata (WZ, INFOX)
Wilkowski Artur (WGiK, INFOX)
Żak Agata (DRIMn CZIiTT)