Rekrutacja do programu PdP

Rekrutacja do programu PdP

Przeżyj z nami 8 miesięcy, intensywnego projektu przy współpracy z przedsiębiorstwami.

– don't talk, prototype your idea –

 

Nie boisz się pracy w międzynarodowym, interdyscyplinarnym zespole?

Lubisz podejmować nowe wyzwania? Szukasz niestandardowych rozwiązań?

 

W takim razie PdP jest dla Ciebie!

 

Przeżyj z nami 8 miesięcy, intensywnego projektu przy współpracy z przedsiębiorstwami mając do dyspozycji „deklarowany budżet”.

 

Czym jest  Product development Project (PdP)?

 

Jest to program, w którym przez 8 miesięcy, w interdyscyplinarnej międzynarodowej grupie studentów, możesz realizować najbardziej niesamowity projekt dla dużego przedsiębiorstwa.

 

Jest to program, w ramach którego nauczysz się dostrzegać prawdziwe potrzeby rzeczywistych użytkowników i zamieniać je w przełomowe produkty lub usługi.

 

Jest to program, w którym nauczysz się samodzielnie zarządzać budżetem projektu oraz swoim czasem, doświadczysz prawdziwej pracy zespołowej oraz wyzwań związanych ze skuteczną komunikacją na poziomie biznesowym.

 

Jest to program, w którym będziesz wykonywał projekt dla istniejącego przedsiębiorstwa.

 

jeżeli jesteś zdecydowana/-y to aplikuj

 

formularz rekrutacyjny

Zainteresowany? Trochę więcej szczegółów…

Product Development Project (PdP) jest kursem zapoczątkowanym przez Aalto Design Factory – http://pdp.fi – dwadzieścia dwa lata temu! Aktualnie prowadzony jest wraz z partnerami z całego świata, w ramach Design Factory Global Network – http://dfgn.org – oraz partnerami biznesowymi. PdP jest skierowany do studentów inżynierii, wzornictwa przemysłowego oraz szkół biznesu. Jednakże uczestnikami mogą być także studenci innych kierunków. Kurs oparty jest o innowacyjne metodyki kształcenia takie jak problem based learning oraz design thinking. Wyzwania projektowe zlecane są przez partnera biznesowego. Projekt obejmuje zazwyczaj fazy: planowania, research’u, tworzenia koncepcji podejmowania decyzji, komputerowego wspomagania projektowania i rozwoju, prototypowania, montażu i testowania. Fazy projektu prototypowania, montażu i testowania są silnie związane z praktycznym doświadczeniem w uczeniu się. Ważnym założeniem programu PdP jest to, że zespoły projektowe są międzynarodowe, tworzone we współpracy pomiędzy Uniwersytetem Aalto oraz uniwersytetem partnerskim. Sprawia to, że osoby należące do zespołu należą do co najmniej 2 narodowości, a w praktyce, ze względu na szeroką współpracę uniwersytetu Aalto z innymi uczelniami z całego świata, liczba narodowości jest większa.

 

Co się będzie działo w ciągu  kolejnych 8 miesięcy? 

Projekt trwa cały rok akademicki, w ramach którego studenci są zaangażowani w jego realizację w wymiarze 10 godzin tygodniowo. W sercu metodyki PdP leży idea passion based co-creation. To wy, studenci bierzecie projekt „w swoje ręce”,  opracowujecie harmonogram prac projektowych jaki i sposób jego przebiegu. Poczatek projektu ma miejsce na Uniwersytecie Aalto w Finlandii, podczas którego poznacie się ze swoim kolegami, zbudujecie zespół i, w czasie szkolenia PD6, poznacie metody pracy. Praca kończy się galą Product Design Gala, przed którą Waszym zadaniem będzie przygotowanie profesjonalnego stoiska wystawowego oraz zaprezentowanie wyników swojej pracy.

 

Na potrzeby projektu, jego uczestnicy otrzymują przestrzeń w gmachu CZIiTT PW. W tej edycji planujemy dwa wyjazdy do Helsinek. Koszty transportu, zamieszkania oraz komunikacji pokrywane są z projektu.

 

Jak wygląda rekrutacja? 

Rekrutacja wymaga wypełnienia formularza do dnia 24 września. Następnie, wybranych kandydatów zaprosimy na rozmowy indywidualne (26-27.09). Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną poinformowani o jej wynikach.

Nie ma jednego profilu osoby, którą poszukujemy. To zespół jako całość jest ważny. Uczestnicy muszą uzupełniać się zarówno pod względem kompetencji, jak i cech charakteru.

 

Regulamin rekrutacji do zadania 35 – Product Development Project (PdP)

NERW

Zadanie 35 Product Development Project (PDP) realizowany w ramach projektu „NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca”
Zadanie realizowane będzie od października 2018 do czerwca 2021.