Innowacyjne centrum edukacyjne Warsaw Design Factory otwarte!

Innowacyjne centrum edukacyjne Warsaw Design Factory otwarte!

Poniedziałkowe popołudnie (25 czerwca br.) stało się idealną okazją do poznania szczegółów najnowszego projektu Politechniki Warszawskiej, współtworzonego z Design Global Factory Network.

Zgodnie z ideą „Passion based-learning”, Warsaw Design Factory stanie się miejscem innowacyjnych, interdyscyplinarnych programów edukacyjnych, wychodzącym naprzeciw potrzebom firm i instytucji w kreatywnym podejmowaniu wyzwań biznesowych oraz wsparciem dla rozwoju projektów badawczych kół naukowych.

Warsaw Design Factory jest stało się częścią platformy innowacyjnych centrów edukacji Design Factory Global Network, działających głównie na uniwersytetach oraz w organizacjach badawczych na pięciu kontynentach. To z pewnością kamień milowy w historii Politechniki Warszawskiej i jej zaangażowanego w rozwój zespołu wykładowców, kontynuującego przygodę w zakresie design thinkingu i pracy projektowej z instytucjami samorządowymi, organizacjami NGO oraz przedstawicielami biznesu. – Marka Warsaw Design Factory powstała na bazie zespołu rektorskiego ds. innowacyjnych form kształcenia INFOX PW oraz Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Oba te zespoły, współpracując ze sobą ściśle, doprowadziły do dołączenia Politechniki Warszawskiej do dwóch ogólnoświatowych sieci uczelni kształcących innowatorów przyszłości: Design Factory Global Network oraz SUGAR Network – mówi koordynatorka projektu, dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, dodając że dotychczas w prowadzonych przez Politechnikę Warszawską projektach, wydarzeniach i interdyscyplinarnej przestrzeni DRIMn CZIiTT wzięło udział niemal 15 000 uczestników pracując w blisko 140 projektach.

Wśród ponad 200 obecnych na uroczystym wydarzeniu gości, znaleźli się studenci, doktoranci, a także przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz media, zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych form kształcenia na Politechnice Warszawskiej. Na wydarzeniu nie zabrakło także ważnych osobistości, na czele z Prorektorem ds. studiów – prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Lewensteinem, Anną Rogowską – dyrektorką Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Wśród gości specjalnych, pojawił się prof. Les Sztandera – wykładowca Philadelphia University oraz Thomas Jefferson University, współpracujący na co dzień z Design Factory Global Network.

Organizatorzy uroczyście przywitali także partnerów projektu, których obecność stanowi potwierdzenie jakości i przydatności koncepcji Design Thinking, m.in. Agnieszkę Surmacką, prezes PKO Finat, Katarzynę Turską – dyrektora ds. personalnych w Willson&Brown, Krzysztofa Polaka – koordynatora wsparcia sprzedaży w firmie Fanuc oraz Ewę Gaj, koordynującą konkurs RedBull TECH LAB.

Na oficjalnym otwarciu Warsaw Design Factory pojawił się także zaproszony poseł Platformy Obywatelskiej, Michał Szczerba. – Chciałbym pogratulować tego projektu i cieszę się, że Warszawa jest na tej mapie obecna. Szczere gratulacje także dla Politechniki Warszawskiej za to, że pozwoliła kreatywnym studentom, doktorantom i wszystkim pracownikom naukowych włączyć się w ten projekt. To wszystko co robicie w ramach metodyki design thinking przekłada się też na życie obywateli.

Podczas oficjalnego przemówienia, dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska, koordynatorka Warsaw Design Factory podziękowała studentom i władzom uczelni – za zaangażowanie w projekt. – Wszystkie projekty realizowane są w oparciu o interdyscyplinarność, a zespoły pracujące nad wybranym zagadnieniem złożone są zarówno z inżynierów, designerów czy przedstawicieli biznesu. To właśnie współpraca z naszymi partnerami jest kluczowa przy rozwoju młodych innowatorów – mówiła Kinga Kurowska-Wilczyńska, dodając, że Warsaw Design Factory skupia się zarówno na kształceniu studentów, jak i kadry akademickiej ze wszystkich wydziałów, realizując interdyscyplinarne zadania bazujące na prawdziwych problemach czy zagadnieniach międzynarodowych firm. To właśnie dzięki partnerom, chcącym powierzyć studentom wypracowanie koncepcji nowego, kompleksowego produktu czy usługi, możliwe jest rozpoczęcie kreatywnego programu. Dla przykładu, studenci Politechniki Warszawskiej przy współpracy z uczelnią w Porto realizowali program, którego celem było stworzenia rozwiązania dla Ikea Industry, optymalizującego proces produkcji i składania mebli.

Podczas uroczystego otwarcia Warsaw Design Factory głos zabrał prorektor ds. studentów – Krzysztof Lewenstein, który entuzjastycznie ocenił przedsięwzięcie, jako wyjątkowo ważne i istotne w życiu Politechniki Warszawskiej: – Chcielibyśmy, aby kształcenie przez projekty były obecne w życiorysie wszystkich naszych studentów, w całej akademickiej społeczności. Do tej pory przy Politechnice Warszawskiej działało kilkadziesiąt zespołów projektowych, w których wzięło udział kilkaset osób. Przy 30-tysięcznej grupie studentów to rzeczywiście dopiero początek drogi. Będziemy to rozwijać i jesteśmy zdeterminowani, a potwierdza to choćby 3. miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2018 oraz 1. miejsce za najlepszą uczelnię techniczną w kraju.

W ramach Warsaw Design Factory, uczelnia otworzyła także laboratoryjną przestrzeń pracy WDF Maker Space, która pozwoli na szukanie rozwiązań konkretnych problemów badawczych, poprzez analizy, symulacje oraz prototypowanie. Mieści się ona w akademiku „Bratniak”.  – Do tej pory centrum Warsaw Design Factory było tylko przestrzenią kreatywną do pracy zespołowej, druku 3D czy drobnej elektroniki. Wciąż jednak studentom, doktorantom czy kołom naukowym, brakowało miejsca do tzw. brudnego warsztatu, w którym mogliby wiercić, spawać, ciąć. Z drugiej strony akademiki Politechniki Warszawskiej, chcą i mogą zaoferować coś więcej niż tylko funkcję do spania. Do WDF Maker Space studenci mogą przyjść w kapciach, a koła naukowe nawet późną nocą rozwijać swoje zainteresowania – mówiła Kinga Kurowska-Wilczyńska.

Wśród zaproszonych gości była także Katarzyna Wrońska z Biura Rozwoju Gospodarczego Miasta Stołecznego Warszawy. – Jako Biuro Rozwoju Gospodarczego pracowaliśmy ze studentami w ramach Kreatywnego Semestru Projektowego i rzeczywiście „to działa”. My jako Urząd Miasta mierzymy się z wyzwaniami, które wymagają innowacyjnych rozwiązań, a studenci takie rozwiązania potrafią zaproponować. Sama jestem wyznawczynią metody design thinking w projektowaniu i naprawdę widzę, że wszelkie usługi, budynki czy przestrzenie publiczne powinny być projektowane w uczuciu tej metody, bo ona bardzo wyraźnie wspiera partycypację – mówiła.

Źródło: http://biznestuba.pl/