Odkryj nowe możliwości, myśl jak projektant UX

Zapisy na kurs już otwarte !!! Bądź pierwszy!!!

Program UniStartApp zapewnia niekonwencjonalne, niestandardowe zajęcia. W ramach UniStartApp będziesz miał okazję sprawdzić swoje dotychczasowe umiejętności w zakresie interdyscyplinarnej pracy zespołowej, przy jednoczesnym wzmocnieniu Twojego potencjału i nauce całego mnóstwa miękkich kompetencji przydatnych w pracy zawodowej oraz w dalszej karierze. 

Dla kogo jest UniStartApp?

  • dla tych co chcą robić nieszablonowe rzeczy
  • dla tych co chcą współpracować z biznesem
  • poznać praktyków
  • pracować na rzeczywistych problemach

 

Kreatywne zajęcia UniStartApp dedykowane są studentom ostatnich 4 semestrów studiów I lub II stopnia. Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności studentów z WEITi, WE, MINI, GiK i WZ.

 

Zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w programie UniStartApp zostały opisane w Regulaminie rekrutacji.

 

aplikuj przez ten

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

rekrutacja do projektu UniStartApp trwa do 30 września, więc nie trać czasu 

 

Tworząc UniStartApp doszliśmy do przekonania, że w zmieniającym się świecie należy kształcić inaczej niż dotąd. Naszym zdaniem nie można tworzyć start-up’ów i modeli biznesowych, a także prototypów w oderwaniu od człowieka i otaczającej rzeczywistości. Stworzyliśmy więc koncept opierający się na nieszablonowym kształceniu, z użyciem Design Thinking, Project-Based Learning, łączącym edukację humanistyczną z projektową. Wypracowaliśmy formułę współpracy z biznesem – realizowane przez uczestników kursu projekty zlecane są przez firmy i instytucje, co daje szansę na praktyczne poznanie tajników kontaktów z przedsiębiorcami.

zadanie 36 – Realizacja programu UniStartApp jest realizowane w zakresie projektu  NERW PW. Nauka  Edukacja  Rozwój  Współpracaw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

gwiazdki