Wielkie otwarcie Warsaw Design Factory

Wielkie otwarcie Warsaw Design Factory

Zapraszamy na wielkie otwarcie Warsaw Design Factory dnia 25 czerwca 2018 roku o godzinie 13:00. Uroczystość odbędzie się na 3 piętrze Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Zapraszamy na wielkie otwarcie Warsaw Design Factory dnia 25 czerwca 2018 roku o godzinie 13:00. Uroczystość odbędzie się na 3 piętrze Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii przy ulicy Rektorska 4.

Agenda:

13:00-13:40 Uroczyste Otwarcie wraz z przemówieniem zaproszonych gości

13:40-14:30 Warsaw Design Factory otwarty dla wszystkich - prezentacje projektów młodych naukowców

Jesteśmy częścią światowej społeczności i sieci Design Factory Global Network oraz SUGAR.