Studenci Wydziału Zarządzania PW na gali finałowej projektu SQUAD w Nowym Jorku

Studenci Wydziału Zarządzania PW na gali finałowej projektu SQUAD w Nowym Jorku

Studenci Wydziału Zarządzania PW biorący udział w projekcie SQUAD pracowicie spędzili tegoroczną majówkę. W dniach 30 kwietnia - 4 maja br. prezentowali wyniki prac w nowojorskiej uczelni Pace University.

W dniach 29 stycznia - 2 lutego 2018 roku studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej biorący udział w projekcie SQUAD, uczestniczyli w tygodniowych warsztatach, które odbyły się w Porto Design Factory Politechniki w Porto.

Projekt SQUAD realizowany jest od października 2017 roku przez studentów reprezentujących następujące dyscypliny naukowe: informatykę (Pace University NYDF), design i multimedia (Politechnika Porto PDF) oraz zarządzanie (Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska). Studenci pracowali w trzech międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach, których celem było rozwiązanie realnych problemów biznesowych postawionych przez firmy (sponsorów projektów).

Zespoły przygotowały mobilne aplikacje, które były wartościowe zarówno z punktu widzenia samych firm, jak i ich klientów. Pierwsza z aplikacji rozwiązywała problem obsługi zgłoszeń awarii przez facility managerów dużych obiektów (najczęściej handlowych). Druga z nich usprawniała proces naprawiania usterki przy montażu mebli bezpośrednio u klienta. Kolejna - monitorowała zużycie energii przez klientów firmy i przygotowywała prognozy przyszłej konsumpcji energii oraz rekomendacje.

Wszystkie trzy projekty spotkały się z uznaniem zarówno ze strony przedstawicieli firm sponsorujących projekt, jak również przedstawicieli firm biorących udział w wydarzeniu w roli obserwatorów (m.in. SAMSUNG czy IBM). Studenci Wydziału Zarządzania zostali zauważeni i docenieni, a pytania zadawane przez uczestników wydarzenia w większości dotyczyły możliwości wdrożenia, rozwijania aplikacji oraz modelu biznesowego.

Gala finałowa odbyła się 3 maja w Design Factory Pace University w Nowym Jorku. Następnego dnia studenci mieli okazję podzielić się refleksjami na temat projektu. Spotkanie było okazją nie tylko do intensywnej pracy nad oddaniem i zamknięciem projektu, ale również do nawiązywania ściślejszej współpracy pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej z przedstawicielami ze świata nauki i biznesu. Udział w projekcie był kamieniem milowym we współpracy z Seidenberg School of Computer Science and Information Systems Pace University. Dziekan Wydziału Nauk Informatycznych i Systemów IT - Dr. Jonathan H. Hill zapowiedział kolejne wspólne inicjatywy. Omówiono perspektywy dalszej współpracy z koordynatorem projektu SQUAD ze strony portugalskiej - Dr Rui Coutinho z Porto Design Factory Politechniki w Porto. Udało się również nawiązać kontakt z St. John’s University oraz takimi firmami jak IBM, czy SAP (Next-Gen program).

Tegoroczny projekt SQUAD jest pierwszą edycją projektu, w którym udział wzięli studenci Wydziału Zarządzania PW: Małgorzata Brzuska, Piotr Jodko, Wiktoria Midera, Magdalena Mikołajewska, Barbara Pomarańska i Klaudia Wolska. Ze strony INFOX PW i Warsaw Design Factory projekt koordynują: dr inż. Piotr Pałka (WEiTI), dr inż. Olga Sobolewska (WZ PW) oraz dr Małgorzata Waszkiewicz (WZ PW).