Staże

PKO BP Finat Sp. z o.o. poszukuje kandydatek/kandydatów na staże w Warszawie.

PKO BP Finat Sp. z o. o. oferuje kompleksowe usługi agenta transferowego, usługi pomocnicze z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, operacyjnych i infrastrukturalnych. Ponadto świadczy usługi outsourcingu kadr IT – bodyleasingu. (Agencja zatrudnienia numer certyfikatu 10968).

 

PKO BP Finat Sp. z o.o. poszukuje kandydatek/kandydatów na staż w Warszawie na stanowiska:

Stażysta/Młodszy tester w Zespole Testów i Wsparcia Biznesu

Jeśli jesteś studentem lub absolwentem oraz:

 •   lubisz i potrafisz pracować w zespole
 •   jesteś samodzielny i zorganizowany
 •   angażujesz się w realizację zadań z pasją
 •   chcesz rozwijać się w obszarze IT
 •   interesuje Cię obszar testowania aplikacji webowych

Możesz się od nas nauczyć:

 •   gromadzenia i  przygotowywania dokumentacji związanej z realizowanymi projektami
 •   przygotowywania i utrzymania szablonów i dokumentacji parametrycznej
 •   aktualizacji schematów opisujących przebieg/realizacja  procesu w danym Zespole
 •   archiwizacji dokumentacji testowej
 •   pomocy w bieżących zadaniach Zespołu Testerów i Wsparcia Biznesu
 •   przygotowywania scenariuszy i przypadków testowych
 •   zgłaszanie i zarządzania błędami w aplikacjach webowych
 •   raportowania  ilości błędów i statusu postępu testów

Zapewniamy:

 •   płatny staż w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 •   możliwość rozwoju w ciekawych projektach w branży finansowej
 •   wsparcie mentora i pakiet szkoleń wewnętrznych
 •   elastyczne godziny pracy (minimum 20 godz. tygodniowo)
 •   doskonałą atmosferę pracy
 •   możliwość zatrudnienia na pełen lub część etatu po zakończonym stażu

Stażysta/Młodszy Administrator Linux

Jeśli jesteś studentem oraz:

 • lubisz i potrafisz pracować w zespole
 • jesteś samodzielny i zorganizowany
 • angażujesz się w realizację zadań z pasją
 • chcesz rozwijać się w obszarze IT

Możesz się od nas nauczyć:

 • administracji systemami Linux/Unix,
 • wdrażania oprogramowania i instalowanie nowych modułów
 • rozwiązywania problemów systemowych i aplikacyjnych
 • automatyzacji procesów wdrożeń oraz testów

Zapewniamy:

 • płatny staż w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w ciekawych projektach w branży finansowej
 • wsparcie mentora i pakiet szkoleń wewnętrznych
 • elastyczne godziny pracy (minimum 20 godz. tygodniowo)
 • doskonałą atmosferę pracy
 • możliwość zatrudnienia na pełen lub część etatu po zakończonym stażu

 

Stażysta/Młodszy Programista Java/PLSQL 

Jeśli jesteś studentem oraz:

 • lubisz i potrafisz pracować w zespole
 • jesteś samodzielny i zorganizowany
 • angażujesz się w realizację zadań z pasją
 • chcesz rozwijać się w kierunku programisty Java

Możesz się od nas nauczyć:

 • programowania nowych funkcjonalności, tworzenie, modyfikowanie i testowanie oprogramowania
 • pracy przy rozwoju oprogramowania
 • poprawiania błędów systemu, rozwiązywanie problemów
 • wsparcia dla istniejących systemów
 • poznanie pracy w zespole SCRUMowym

Pracujemy w zależności od projektu z takimi technologiami jak: Java 8., Spring 4/5., Spring Boot 1.5, JUnit 4/ Mockito, JPA/Hibernate 4/5, Bazy Danych Oracle 11. 

Zapewniamy:

 • płatny staż w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w ciekawych projektach w branży finansowej
 • wsparcie mentora i pakiet szkoleń wewnętrznych
 • elastyczne godziny pracy (minimum 20 godz. tygodniowo)
 • po zakończonym stażu możliwość zatrudnienia na pełen lub część etatu

Stażysta/Młodszy Administrator Windows

Jeśli jesteś studentem oraz:

 • lubisz i potrafisz pracować w zespole
 • jesteś samodzielny i zorganizowany
 • angażujesz się w realizację zadań z pasją
 • chcesz rozwijać się w obszarze IT

 

Możesz się od nas nauczyć:

 • administracji systemami operacyjnymi Windows
 • identyfikacji oraz rozwiązywania problemów z zakresu aplikacji/systemu
 • agregacji oraz analiza logów aplikacji/systemu
 • instalacji aplikacji/ aktualizacje aplikacji
 • monitorowanie działania aplikacji
 • proaktywnej optymalizacji funkcjonowania powierzonych do utrzymania systemów
 • realizacji projektów i zadań rozwojowych w zakresie powierzonych systemów

Zapewniamy:

 • płatny staż w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • możliwość rozwoju w ciekawych projektach w branży finansowej
 • wsparcie mentora i pakiet szkoleń wewnętrznych
 • elastyczne godziny pracy (minimum 20 godz. tygodniowo)
 • możliwość zatrudnienia na pełen lub część etatu po zakończonym stażu

Prosimy o umieszczenie w przesyłanych dokumentach następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKO BP PKO Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa) podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów związanych z organizacją procesu rekrutacyjnego w obecnym procesie rekrutacyjnym jak również w przyszłych procesach rekrutacyjnych PKO BP PKO Finat sp. z o.o., podmiotów z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.* oraz innych podmiotów, dla których PKO BP PKO Finat sp. z o.o. świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, co obejmuje m.in. przekazanie moich danych osobowych wskazanym podmiotom w zakresie niezbędnym do organizacji procesów rekrutacyjnych.

Możesz wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie, jednakże nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email: rekrutacja@finat.pl lub na adres pocztowy: PKO BP PKO Finat sp. z o.o., ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

*Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/Administratorem Twoich danych jest PKO BP PKO Finat sp. z o.o. („PKO Finat”). PKO Finat przetwarza Twoje dane podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. PKO Finat przetwarza te dane w celu prowadzenia obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa usług i danych, w celu archiwizacyjnym i statystycznym, wykonania obowiązków wskazanych przepisami prawa czy też dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania są: Twoja zgoda, przepisy prawa lub prawnie uzasadnione interesy PKO Finat. PKO Finat przekaże Twoje dane osobowe podmiotom z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A.*, innym podmiotom, dla których świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, a także swoim podwykonawcom. Masz prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO BP PKO Finat sp. z o.o. oraz prawach związanych z przetwarzaniem danych

[Administrator]

Administratorem Twoich danych osobowych jest PKO BP PKO Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-019) przy ul. Grójeckiej 5 (PKO Finat).

[Dane kontaktowe]

Możesz skontaktować się z PKO Finat poprzez adres email: rekrutacja@finat.pl lub pisemnie (adres siedziby PKO Finat). PKO Finat wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: iod_finat@finat.pl lub pisemnie (adres siedziby PKO Finat). Z inspektorem możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

[Cele przetwarzania i podstawa prawna]

PKO Finat przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzania obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy Kodeks Pracy;
 • archiwizacyjnym i statystycznym;
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonej usługi, w tym zapobiegania oszustwom, wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi;
 • wykonywania obowiązków wskazanych przepisami prawa;
 • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • przepis prawa – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie określonym w przepisach Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy Kodeks pracy;
 • zgoda – dla obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych w zakresie jaki nie wynika z tych przepisów;
 • uzasadniony interes administratora – dla zapewnienia bezpieczeństwa usług i danych, w tym wyjaśniania okoliczności nieprawidłowego korzystania z usług, celów archiwizacyjnych i statystycznych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

[Okres przechowywania danych]

PKO Finat przechowuje Twoje dane osobowe dla celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 8 lat od daty otrzymania aplikacji rekrutacyjnej lub do chwili wycofania przez Ciebie zgody. Okresowo możemy Cię pytać o ponowne wyrażenie (przedłużenie) zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tych celach.

[Przekazywanie danych i odbiorcy danych]

W zakresie w jakim wyraziłeś na to zgodę, PKO Finat przekazuje Twoje dane osobowe podmiotom z Grupy Kapitałowej PKO BP S.A.* oraz innym podmiotom, dla których PKO Finat świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, do celów obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Ponadto PKO Finat przekazuje Twoje dane osobowe dostawcom i podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe na zlecenie PKO Finat (m.in. podmiotom, na rzecz których PKO Finat świadczy usługi dostarczania zasobów ludzkich, czy dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie umowy z PKO Finat i wyłącznie zgodnie z poleceniami PKO Finat.

*Lista podmiotów dostępna jest pod adresem: http://www.pkobp.pl/grupa-pko-banku-polskiego/

[Twoje prawa]

Masz prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda masz prawo do:

Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.