SQUAD na półmetku w Porto

SQUAD na półmetku w Porto

W dniach 29 stycznia - 2 lutego 2018 roku studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej biorący udział w projekcie SQUAD, uczestniczyli w tygodniowych warsztatach, które odbyły się w Porto Design Factory Politechniki w Porto.

W dniach 29 stycznia - 2 lutego 2018 roku studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej biorący udział w projekcie SQUAD, uczestniczyli w tygodniowych warsztatach, które odbyły się w Porto Design Factory Politechniki w Porto.

Warsztaty były punktem podsumowującym pracę studentów w połowie realizowanego projektu. Poprzednie spotkanie inicjujące projekt odbyło się w INFOX PW (Warsaw Design Factory) w Warszawie w październiku 2017 roku. Projekt zakończony zostanie w maju br. w Pace University NY Design Factory. 

Projekt SQUAD realizowany jest przez studentów reprezentujących trzy dyscypliny nauki: informatykę (Pace University NYDF), design (Politechnika Porto PDF) oraz zarządzanie (Politechnika Warszawska WDF). Studenci pracujący w międzynarodowych i interdyscyplinarnych zespołach realizują projekty dla trzech portugalskich przedsiębiorstw. Projekt wykonywany jest zgodnie z zasadami Human Centred Design (HCD) zgodnie z założeniami metodyki Double Diamond. Kolejnymi etapami realizowanymi w ramach metodyki są: badanie i analiza problemu (research), wskazanie obszaru działania dla zespołu projektowego (synthesis), wskazanie potencjalnego rozwiązania problemu (ideation) oraz przygotowanie działającego prototypu dla rozwiązania (implementation).

Spotkanie zespołów w Porto było okazją nie tylko do intensywnej pracy nad kolejnymi etapami projektu, ale również do spotkań i wizyt u firm, na rzecz których realizowane są projekty. W trakcie spotkania zespoły zaprojektowały, przetestowały oraz dokonały prezentacji prototypów swoich rozwiązań. Nadchodzące tygodnie będą czasem intensywnej pracy nad uszczegółowieniem oraz implementacją rozwiązania, które ostatecznie zostanie przedstawione przedstawicielom firm podczas spotkania w Nowym Yorku. 

Spotkanie zespołów w Porto było okazją nie tylko do intensywnej pracy nad kolejnymi etapami projektu, ale również do spotkań i wizyt u firm, na rzecz których realizowane są projekty. W trakcie spotkania zespoły zaprojektowały, przetestowały oraz dokonały prezentacji prototypów swoich rozwiązań. Nadchodzące tygodnie będą czasem intensywnej pracy nad uszczegółowieniem oraz implementacją rozwiązania, które ostatecznie zostanie przedstawione przedstawicielom firm podczas spotkania w Nowym Yorku. 

Ze strony INFOX PW projekt koordynuje dr inż. Piotr Pałka, natomiast ze strony Wydziału Zarządzania PW - dr inż. Olga Sobolewska oraz dr Małgorzata Waszkiewicz.