Kreatywny Semestr Projektowy to zajęcia inne niż wszystkie! Dołącz do do programu już dziś!

W pierwszych tygodniach semestru organizujemy KSP Kick-off Weekend (szczegóły podane zostaną drogą mailową osobom, które pozytywnie przejdą rekrutację). Jeden weekend, jedna wielka drużyna, wiele nieokiełznanych emocji, niezliczone działania. W ciągu tych dwóch dni wykopiemy piłkę startową pod niebiosa, byście przez cały kolejny semestr starali się ją pochwycić w locie, później przekształcić w bliżej nieokreślony twór, póki co (po prostu: oczekujemy nieoczekiwanego!), a następnie… Ach! Nie wiemy jeszcze, gdzie poniesie Was wyobraźnia! W ciągu najbliższego semestru będziecie wkraczać w kolejne fazy projektu, przekraczać nieosiągalne bariery, działać tak, jak do tej pory wydawało się to Wam niemożliwe!

Podobnie jak w poprzednich edycjach zagadnienia, które będziecie realizować w poszczególnych fazach projektu, zostaną zlecone od przedsiębiorców, dużych graczy na rynku polskim. Przyjdźcie, zagrajcie z nimi i z nami! Wykopcie piłkę startową!

Formuła cotygodniowych spotkań jest nietypowa. Począwszy od pierwszych zajęć (kiedy nastąpią: podział studentów na grupy, wybór tematów, i ew. spotkanie grup z przedstawicielami firm) w kolejne czwartki do końca semestru odbywać się będą tzw. Large Group Meetings (spotkania wszystkich grup studenckich – będziecie działać wspólnie, wymieniać się opiniami, zadawać pytania i wyrażać wątpliwości, przedkładać sugestie innym grupom studenckim, a wszystko – parafrazując pojęcie „otwartej nauki” – w duch „otwartej dydaktyki”, swobodnej i nieskrępowanej). Bez zmian, choć pod nową nazwą, odbywać się będą Small Group Meetings czyli spotkania danej grupy studenckiej z ich bezpośrednim opiekunem i zaproszonymi gośćmi. To Wy będziecie współdecydować o terminach i o tym kogo będziecie chcieli zaprosić celem przedyskutowania podjętego zagadnienia, także spoza zespołu INFOX. Warto przy tym dodać, że w poprzednich edycjach uczestnicy radzili sobie ze spełnianiem oczekiwań Urzędu m. st. Warszawy, Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE), Willson & Brown - WB sp. z o.o. s.k., Saule Technologies sp. z o.o. W najbliższym czasie do gry wejdą kolejni gracze! 

Rekrutacja rozpoczyna się od wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO DO KSP. Na jego podstawie dokonamy klasyfikacji. Projekt ten może być realizowany tylko dla około 60 osób. Dla potrzeb formalnych zgłoś się również na ten przedmiot w systemie USOS.

Jeśli dostałeś się na Kick-off KSP - sprawdź się w działaniu (25.10.2018 r., godz. 16.30). Spotkanie to będzie miało na celu uformowanie grup projektowych, które będą pracowały przez resztę semestru.

Na zgłoszenie się macie czas do czwartku, 25 października 2018 r.

A najbardziej pracowite, najbardziej czarujące pomysłami osoby zostaną zaproszone do udziału w międzynarodowych projektach, furtkę do których stanowi KSP! Wykop z nami piłkę, by chwycić okazję do rozwoju swojego potencjału!!

Regulamin rekrutacji do zadania 33 – Kreatyny Semestr Projektowy (KSP)

lub sprawdź w kursach dla studentów na stronie WDF PW

Dowiedz się więcej o projekcie KSP

NERW_mainstory1

Zajęcia KSP są częścią zadana 33 "Kreatywny Semestr Projektowy" realizowanego w projekcie „NERW PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.