Finał 4. edycji Kreatywnego Semestru Projektowego

Finał 4. edycji Kreatywnego Semestru Projektowego

Podczas finału interdyscyplinarne zespoły studenckie zaprezentują wyniki semestralnej pracy nad projektami zleconymi przez przedsiębiorców, tj. Willson&Brown, Saule Technologies oraz Polskie Sieci Elektroenegetyczne. Spotkanie to będzie również doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń w zakresie współpracy nauki z biznesem oraz networkingu.

Uroczysty finał 4. edycji Kreatywnego Semestru Projektowego odbędzie się 2 lutego 2017 r. o godzinie 16:15 w sali 4.01 Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (ul. Rektorska 4). Zakończenie prezentacji planowane jest na godzinę 19:30.