Nabór do programu UniStartApp przedłużony!! Wciąż masz szansę sprawdzić czy warto być T-shapem

Nabór do programu UniStartApp przedłużony!! Wciąż masz szansę sprawdzić czy warto być T-shapem

Co to znaczy, że przyszłość jest nieopisana?

Czy można stworzyć narzędzia i rozwiązania, które pozwolą przewidzieć to, co odległe?

Jakich kompetencji potrzeba, by odnaleźć się w świecie przyszłości, w dobie IoT?

UniStartApp to zajęcia dla studentów ostatnich 4 semestrów studiów I lub II stopnia z Wydziałów WEiTI, WE, MINI, GiK i WZ, którzy potrafią programować i pracować w grupie, a pragną nauczyć się kompetencji „miękkich”, współpracować z firmami technologicznymi, komercjalizować wyniki swojej pracy i … tworzyć przyszłość

UniStartApp to nie warsztaty science fiction, nie będziemy pytać czy androidy śnią
o elektrycznych owcach, ani też czy maszyny mają uczucia i emocje. Poszukamy odpowiedzi
na znacznie prostsze pytanie - jak MY czujemy się w świecie IoT? Jak wykorzystać technologię, by nie zatracić człowieczeństwa i by współpracować z tymi, którzy tak bardzo różnią się od nas?

UniStartApppozwoli Ci poznać i zastosować metodykę Design Thinking i Project-Based Learning. DT to nie tylko metoda, ale przede wszystkim sposób myślenia i bycia. To zrozumienie potrzeb, możliwości i ograniczeń

podczas UniStartApp dowiesz się co znaczy być T-shape, jak wyjść ze swego „pudełka” i myśleć outside the box

UniStartApp pozwoli Ci zrozumieć JAK – i przede wszystkim PO CO – tworzy się modele biznesowe i zakłada technologiczne start-up’y

Zapraszamy do wspólnego działania i kreatywnego myślenia!

na zajęcia możecie się zapisywać za pośrednictwem formularza

pamiętajcie o terminie rekrutacji: 21 lutego 2019 r.

zadanie 36 – Realizacja programu UniStartApp jest realizowane w zakresie projektu  NERW PW. Nauka  Edukacja  Rozwój  Współpracaw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

regulamin programu UniStartApp 

gwiazdki